THNG BO

 

Dng Cha Cứu Thế Hải Ngoại đ chnh thức c website mới

để thay thế cho những websites cũ, đ l: www.dccthaingoai.com

 

Website cũ www.cuuthe.com đ bao năm khng thuộc thẩm quyền v trch nhiệm của DCCT Hải Ngoại.

 

Xin bấm vo đy để dẫn đến Trang Nh.